Night Witches: מיני קמפיין

לחזרה לתוכניה לחצו כאן.
להרשמה למשחקים לחצו כאן.
למחירי הכרטיסים לחצו כאן.

במלחמת העולם השניה היתה טייסת סובייטית של כמאתיים נערות ונשים, טייסות ונווטות. ביותר מ-1,100 לילות של הפגזות, במטוסים מנייר ומעץ, הן שללו מן הצבא הגרמני את שנתו.

זו לזו הן אחיות ורעיות לנשק. לצבא האדום הן היו היערת שוליים פמיניסטית. הגרמנים קראו להן Nachthexen – מכשפות הלילה.

זהו משחק תפקידים שולחני שעוסק בנשים במלחמה, וירוץ לאורך שני סבבים כסיפור מתמשך. שחקנים מוזמנים להגיע לפרק אחד או להשאר למלחמה כולה.